מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

חנוכה - תיקון הנפש

אומר האר"י הקדוש, פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת - מדליקין בהן בחנוכה (שבת כ"א ע"ב). "נר ה' נשמת אדם" (משלי כ'), אלה שאפילו שבת לא יכולה לתקן אותם, בגלל שהם במצב קשה מחמת עוונותיהם, מ"מ נר חנוכה יכול לתקן אותם, כי מדליקים בהם בחנוכה. לכן אומר האר"י הקדוש אדם שפיספס את חודש אלול ואת ראש השנה וגם את יום הכפורים, ועדיין לא שב, אפילו שבשבת אי אפשר להדליק בו לא שמנים ולא פתילות, כמו בעטרן מפני שריחו רע, אפשר להדליק בו בחנוכה, כי בחנוכה מוריד הקב"ה שכינתו למטה, כדי להאיר ולתקן נשמות אלו.

עבור לתוכן העמוד