מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

חנוכה - הקשר ליעקב אבינו

יעקב אבינו הוא כנגד חנוכה, כי יעקב נטמן בא' דחנוכה, וכל ימי החנוכה אלו הן ימי הטמינה של יעקב, וביום השמיני זה כבר 'זאת חנוכה', הוא משפיע יותר. לכן שני הימים הכי קדושים בחנוכה הם יום א' ויום ח', וסימנך "מי יתנך כא"ח לי יונק שדי אמי אמצאך בחוץ - נרות בחוץ - אשקך" (שיר השירים ח'), "אנהגך אביאך אל בית אמי תלמדני" (שם) - אלו רזין דאורייתא, שהרזין נפתחין דוקא בחנוכה בסוד השמן, כמ"ש "וישלח יואב תקועה ויקח משם אשה חכמה (שמואל-ב י"ד), כי תקוע אלפא לשמן (מנחות פ"ה ע"ב), שבכל מקום ששמן זית מצוי שם חכמה מצויה. לכן מדליקים אותה בצד שמאל להראות שאפילו מי שממש בצד השמאלי, או שהוא למטה מעשרה טפחים, כלומר אפילו שמצבו קשה מאד, אם הוא יתחזק בעזרת השם יתברך בימי החנוכה, הכל יהיה בסדר.

עבור לתוכן העמוד