מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן שי"ט - דין הבורר בשבת - מלאכת זורה

שאלה: האם מותר להשתמש בשבת בספריי מטהר אויר, או ספריי בושם, וכד', או שמא יש להימנע מהשימוש בכל תרסיס בשבת, משום איסור "זורה", שהרי המים והחומרים מתפזרים לרסיסים דקים ביותר?

 

תשובה: מותר בשבת קודש להשתמש בתרסיס ספריי, ואין לחוש בזה לאיסור זורה כלל ועיקר, שהרי כבר התבאר שאין זורה אלא רק בגידולי קרקע.

 

וכמו כן מלאכת זורה, היא הפרדת האוכל והפסולת זה מזה, כעין מלאכת בורר, ובזרייה מפרידים את המוץ המעורב בחיטה, ואילו בתרסיס לא מפרידים דבר אחד מדבר אחר, אלא חפצים בכל התרסיס שיוצא משם.

 

והגם שמותר בשבת קודש, להשתמש בתרסיס מטהר אויר ובושם, מכל מקום בשבת קודש מותר לרסס לחלל החדר, וכן מותר לשים בושם בגוף או בשיער, שהואיל והזיעה מעבירה אותו, אין בזה איסור משום "מוליד ריח", אבל לא ישים בושם ישירות על גבי הבגדים בשבת, משום שבזה הוא מוליד ריח טוב בבגד בשבת ואסור. אולם כאשר שם בושם בגוף, מותר אף על פי שהריח עובר מאליו גם לבגד.

 

ושבח לאיש שגם בימות החול נמנע מלצאת החוצה כשהוא מבושם, כמו שאמרו בגמרא "תלמיד חכם לא יצא לרחוב כשהוא מבושם", שהבושם נועד לכתחילה לאשה ולא לאיש. זולתי באנשים שמזיעים הרבה, או שהיה בעל בשר, שמשתמש בזה משום כבוד הבריות.

עבור לתוכן העמוד