מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

בישלו בשבת לצורך הצלת נפשות, אם מותר לבריא לאכול מהתבשיל

24/05/2016

יז. שאלה: אם בישלו בשבת לצורך חולה שיש בו סכנה, האם מותר לאדם בריא לאכול מתבשילים אלו בשבת, שהרי נעשו בהיתר לצורך חולה שיש בו סכנה, או שמא הואיל והותר להכינם דוקא בשביל החולה, לא יוכל הבריא ליהנות מהם בשבת?

תשובה: אם בישלו בשבת קודש בעבור חולה שיש בו סכנה, הגם שבישלו בהיתר, שהרי מצוה לחלל את השבת על מי שיש לו חולי של סכנה חס ושלום, כדי להצילו, מכל מקום תיקנו חכמינו הקדושים שהאדם הבריא לא יאכל בשבת קודש מהאוכל שנשאר מהתבשיל שהתבשל לצורך החולה. והטעם, משום גזירה שמא ירבה בשביל הבריא. כלומר, אם יהיה מותר לבריא לאכול מהשאריות בשבת, שמא מראש יוסיף עוד חתיכת מאכל בשבילו. ואולם במוצאי שבת מותר לבריא תיכף ומיד לאכול את האוכל שהתבשל בשבת, ואין בו איסור.

עבור לתוכן העמוד