מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

בישול בשבת על ידי גוי לצורך חולה שאין בו סכנה

30/05/2016

יח. שאלה: אם צריכים לבשל בשבת קודש תבשיל לצורך חולה שאין בו סכנה, [שכידוע, לא מחללים שבת במלאכות האסורות מן התורה, בעבור חולה שאין בו סכנה], האם מותר לבשל בעבורו על ידי גוי, והאם מותר לחולה שאין בו סכנה לאכול ממאכלים אלו, או שמא יש בזה איסור משום בישולי גויים.

וכמו כן, במוצאי שבת, שכבר אפשר להכין אוכל חדש לחולה, האם בכל זאת מותר לחולה לאכול מהתבשילים שבישל הגוי בשבת לצורך החולה. והאם מותר גם לאדם בריא לאכול ממאכלים אלו?

תשובה: מותר שהגוי יבשל בשבת קודש תבשיל לצורך חולה שאין בו סכנה. ואין בזה איסור לא משום "אמירה לגוי בשבת", ולא משום "בישולי גויים", ומותר לחולה שאין בו סכנה לאכול מהמאכל ההוא בשבת.

ואם נשאר מהתבשיל ורוצים לאכול ממנו במוצאי שבת, אם הגוי בישל את התבשיל בביתו של היהודי, או "בבית חולים" בבעלות יהודים, מותר לאכול מהתבשיל ההוא גם במוצאי שבת, ואפילו לאדם בריא מותר לאכול ממנו במוצאי שבת, ואין בזה איסור לא משום "מלאכת שבת", ולא משום איסור "בישולי גויים". אולם אם התבשיל התבשל בבית הגוי, אזי בשבת מותר לחולה לאכול ממנו, ובמוצאי שבת, כשאפשר להכין תבשיל חדש, יכינו תבשיל חדש על ידי יהודי. וכמו כן אם התבשילים התבשלו בבית הגוי אסור לבריא לאכול ממנו. וכאמור, כשהתבשלו בבית היהודי או בבית חולים יהודי לצורך חולה שאין בו סכנה, מותר לכל יהודי לאכול ממנו אחר השבת.

אוכל שהתבשל על ידי גוי לצורך זקנים סיעודיים

ועל זה הדרך, זקנים וזקנות, שבאים עובדים זרים לסעוד אותם, וגם מבשלים שם בימות החול, יש להקל בזה, שהואיל והם זקנים ותשושי כח, הרי הם נחשבים כחולה שאין בו סכנה, ובפרט כאשר הגוי מבשל בביתו של היהודי, הרי זה מותר.

עבור לתוכן העמוד