מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

חלות או בורקסים שלא נאפו כל צורכם אם מותר לחמם אותם בשבת כדי להשלים אפייתם

28/06/2016

כד. שאלה: חלות או בורקסים שנאפו ביום שישי לכבוד שבת קודש, וכשהגישו אותם בסעודת שבת לשולחן, טעמו וראו שאינם אפויים כדי הצורך, וחשבו לחזור ולהניח את הבורקסים או את החלות על הפלאטה החשמלית כדי שבזה תושלם אפייתם, ויהיו ראויים לאכילה, האם מותר לעשות כן בשבת, או שמא הואיל והוא בזה משלים את אפייתם, אסור?

 

תשובה: חלות או בורקסים, או עוגות קרואסונים שהתברר בשבת קודש, שאינם ראויים לאכילה כל כך, מחמת שהוציאו אותם מהתנור קודם שנאפו כל צרכם, אסור לחזור וליתנם אחר כניסת השבת על הפלאטה החשמלית כדי להשלים את אפייתם, כי הואיל והוציאו אותם מהתנור קודם השבת, ובכניסת שבת החלות או הבורקסים ההם לא היו על הפלאטה, נמצא שמניח אותם בשבת כדי להשלים את אפייתם ואסור.

 

ומכל מקום, אם טעו או עברו והניחו את החלות או את הבורקסים שאינם אפויים כדי צורכם על גבי הפלאטה החשמלית, אחר כניסת השבת, כדי שתושלם אפייתם, מותר לאכול מהם אפילו בשבת קודש.

 

והטעם, שהואיל והאיסור ליהנות בשבת מדבר שנעשה בשבת, הוא איסור מדרבנן, וכאן יש ספק אם עשה איסור ממש או לא, כי יש אומרים שמאחר שנאפה שליש אפייה הרי זה נחשב אפוי, אף על פי שלא נפסקה הלכה כך, בכל זאת בדיעבד שעבר והניח את מוצרי המאפה ההם על הפלאטה מותר ליהנות מהם בשבת, שחכמינו קבעו שכאשר יש לנו ספק בדבריהם הקדושים הולכים להקל, וזהו "ספק דרבנן לקולא".

עבור לתוכן העמוד