מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

מותר לחמם חלות בורקסים ועוגות על הפלאטה "בשבת"

11/07/2016

אולם, חלות ובורקסים ועוגות שהיו אפויים כל צורכם מיום שישי, והניחום במקרר כדי לשמור עליהם, ורוצים לחזור ולחממם בשבת, הרי זה מותר לכתחילה, ואפילו אם כתוצאה מהחימום על הפלאטה יהיו שרופים מעט, ובכך יהיו משובחים יותר, מותר. ואפילו אם יעשו כמו צנימים מותר, שהואיל וכבר הם אפויים כל צורכם, אין איסור להחזירם.

 

ויש מאחינו האשכנזים שמחמירים שלא להחזירם לפלאטה אם יושבחו כל כך על ידי זה. וכמו כן, יש מאחינו האשכנזים שמחמירים שלא לחמם בשבת שום אוכל שהתקרר לגמרי אם אין בו אפילו מעט חום. ומעיקר ההלכה בארץ הקודש שזה מקומו של מרן השולחן ערוך, רשאים כולם לנהוג בזה כדעת השולחן ערוך, ויש להקל בכל זה, ובלבד שהאוכל מבושל כל צורכו קודם שמניח אותו על הפלאטה בשבת, [וכמו כן מדובר באוכל שרובו אוכל מוצק, ולא במרק שעיקרו הוא המים, וכמו שיתבאר לקמן בסייעתא דשמיא].

עבור לתוכן העמוד