מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

מותר להשתמש בשבת ב"קולר" חשמלי למים קרים אך לא ברותחים

2/08/2016

ל. שאלה: מיתקן מים חשמלי [הנקרא קולר], שיש בו ברז מים חמים וברז מים קרים, האם מותר להשתמש בו בשבת, או שמא הואיל וביציאת המים החמים נכנסים מים קרים ומתבשלים בשבת יש להחמיר?

 

תשובה: קולר חשמלי שיש בו ברז מים רותחים, אין להשתמש בשבת באותם המים, משום שברגע שפותחים את המים הרותחים מיד נכנסים מים קרים ומתבשלים בשבת. ועוד, שבדרך כלל מיד אחר הוצאת כוס מים רותחים, גוף החימום נדלק שוב, ופעמים שזה גרמא שאסורה מדרבנן. והמיקלים בזה, אין למחות בידם ביד חזקה, אך יש להסביר להם בדרכי נועם שנכון להימנע מזה בשבת.

 

ואולם, קולר שיש בו ברז מים קרים, מותר להשתמש בהם בשבת קודש, שהגם שביציאת המים הקרים, נכנסים שוב מים חדשים לתוך הקולר ומתקררים בשבת, אין בכך כלום, שהרי מותר לקרר מים בשבת. ואף על פי שיתכן מאוד שמיד אחר הוצאת כוס מים קרים ידלק מנוע הקירור, מכל מקום זה נחשב פסיק רישיה בדרבנן, שלדעת מרן השולחן ערוך הוא מותר בשבת. ואפילו לדעת הפוסקים שמחמירים בזה, כאן יש לומר שזה לא פסיק רישיה שהרי ייתכן שלא ידלק כעת מנוע הקירור, וגם אם יידלק, אולי זה יהיה כעבור כמה שניות, ונמצא שזה רק גרמא בספק פסיק רישיה בדרבנן, שזה מותר לכתחילה ממש.

 

אולם אין להשתמש בשבת קודש בקולר שבפתיחת ברז המים הקרים נדלקת מנורה להאיר, וכיוצא בזה. וכן מקרר שיש בדלתותיו ברז להוצאת מים קרים על ידי לחיצת כפתור או ידית, אין ללחוץ עליהם בשבת קודש, אם ידוע שבלחיצתו על הכפתור או על הידית תידלק מנורה, אך אם לא ידלק האור, מותר.

 

ואף על פי שהתבאר שאין להשתמש בשבת קודש בברז המים הרותחים שבקולר, מכיון שבפתיחת הברז וביציאת המים, נכנסים תיכף מים קרים ומתבשלים מכוח המים הרותחים שזה נחשב תולדות האור, מכל מקום אם טעו והכינו כוס תה או קפה במים הללו בשבת, מותר לשתותו בשבת. ואפילו אם הכינו כמה כוסות תה בשבת מהקולר, באופן שידוע שחלק מהמים הללו התבשלו בשבת, אם עשו כן בטעות, כגון שלא ידעו שאסור לעשות כך בשבת, או שידעו ושכחו לרגע שהיום שבת, מותר לשתות את התה והקפה ההם אפילו בשבת.

עבור לתוכן העמוד