מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

בישול בשבת במיקרוגל

25/10/2016

לד. שאלה: המבשל בשבת קודש ב"מיקרו-גל", האם יש בזה איסור תורה כדין המבשל באש, או שמא הואיל והמיקרוגל עצמו אינו נחשב אש, אלא רק גלים אלקטרו מגנטיים, שמרתיחים את המאכל עצמו מכח החיכוך הנוצר במאכל, אין בזה איסור בישול בשבת?

 

תשובה: רבותינו הפוסקים הסתפקו האם המבשל בשבת במיקרוגל עובר משום בישול מן התורה או לא, שהרי במיקרוגל התנור עצמו אינו חם, הואיל ואין שם גופי חימום כמו תנור אפייה רגיל או טוסטר, ואולם דעת כמה מן הפוסקים שיש בזה איסור תורה, אך יש סוברים שיש בזה איסור דרבנן, ברם, לכולי עלמא הדבר פשוט שאסור לבשל בשבת קודש במכשיר מיקרוגל, וזה מלבד עצם ההפעלה שהיא בוודאי אסורה בשבת קודש.

עבור לתוכן העמוד