מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

לחמם בשבת על הפלאטה תבשיל שהתבשל ביום שישי במיקרוגל

3/11/2016

לה. שאלה: תבשיל שהתבשל ביום שישי במיקרוגל, ולא התבשל ישירות באש או בתנור, האם מותר לחזור ולחממו בשבת על גבי הפלאטה החשמלית, או שמא הואיל ותבשיל זה מעולם לא התבשל באש או בתנור, אלא רק במיקרוגל, שכידוע המיקרוגל עצמו אינו חם בתוכו, לכן יהיה אסור לחזור ולחמם את התבשיל ההוא בשבת?

 

תשובה: תבשיל שהתבשל ביום שישי רק באמצעות מיקרוגל, נראה בסייעתא דשמיא שמותר בשבת לחזור ולחמם את התבשיל ההוא בפלאטה חשמלית, או על גבי אש מכוסה בפח, שהרי סוף סוף התבשיל כבר מבושל לגמרי, ומה לי אם נתבשל מעיקרא באש, מה לי נתבשל מעיקרא במיקרוגל, מכל מקום הואיל והוא מבושל אין לחוש. ומה שהחימום בפלאטה אפשר ש"בדקי דקויות" הוא משנה קצת את מהות הבישול, אין בכך כלום, ובפרט לפי דעת מרן השולחן ערוך שסובר שכשם שאין בישול אחר בישול, כך אין בישול אחר אפייה או אחר צלייה, אף על פי שמהות הבישול שונה לגמרי.

 

וגם למחמירים בזה מחמת שיש קצת מחכמי הדור שהסתפקו בזה, מכל מקום הדבר פשוט שאם כבר חיממו בשבת על גבי הפלאטה, את האוכל שהתבשל ביום שישי במיקרוגל מותר לאכלו בשבת לכתחילה. וכן אוכל שהתבשל ביום שישי רק מחום השמש, שהסתפקו קצת מהפוסקים אם מותר לחזור ולחממו בשבת על גבי הפלאטה, אם עברו וחיממו אותו בשבת, מותר לאכלו אפילו בשבת.

עבור לתוכן העמוד