מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

חימום מרק בשבת

9/12/2016

לז. שאלה: מרק מבושל, שהתקרר, האם מותר לחזור ולחמם אותו בשבת על גבי פלאטה חשמלית כדין כל תבשיל שהתבשל והתקרר, או שמא במשקין מבושלים יש איסור בישול אחר בישול?

 

תשובה: נחלקו רבותינו הפוסקים אם יש איסור בישול במשקין שכבר התבשלו קודם השבת והתקררו או לא, והגם שכמה מגדולי רבותינו הראשונים סוברים להתיר, ועל צבאם הרמב"ם והרשב"א הריטב"א והר"ן ועוד ראשונים, מכל מקום נפסק להלכה שאסור לחזור ולחמם בשבת משקין שהתקררו, אף על פי שהם כבר היו מבושלים קודם השבת, כיון שלשיטת רבים מהפוסקים יש איסור בישול אחר בישול בדבר שעיקרו משקה, ורק בדבר שעיקרו מוצק אין איסור בישול אחר בישול.

 

ומטעם זה אסור בשבת קודש לחזור ולחמם את החלב על הפלאטה, אף על פי שהחלב הנמכר כיום, בזמן הייצור עבר תהליך של "פיסטור", שלהלכה נחשב כבישול ממש, בכל זאת אין לחזור ולהרתיחו בשבת על גבי הפלאטה, הואיל ולהלכה אנחנו נוקטים שיש איסור בישול אחר בישול במשקין. וכן הוא הדין במרק שהתקרר, וכן כוס תה או כוס קפה, נס קפה, ושאר משקים שהתקררו, שלא יניח אותם בשבת על הפלאטה להתחמם.

 

ומכל מקום, בדיעבד שטעו וחיממו את המרק בשבת, מותר לשתותו אפילו בעודו חם, הואיל והיה מבושל כל צורכו קודם לכן.

 

ואם יש איזה נכרי באיזור, מותר לומר לו בשבת קודש במפורש להרים את סיר המרק המבושל שהתקרר, ולהניחו על גבי הפלאטה כדי שיתחמם בשבת.

עבור לתוכן העמוד