מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

אין שום איסור בטיפות מים המטפטפות ממכסה הסיר על הפלאטה

27/12/2016

לט. שאלה: בזמן שמסירים את המכסה מעל הסיר הרותח, לפעמים מטפטפים כמה טיפות מים של האדים שבמכסה, לתוך הסיר הרותח, או על גבי הפלאטה, האם זה מותר, או שמא יש לחוש בזה לאיסור בישול כלפי אותם טיפות המטפטפות?

 

תשובה: כאשר מסירים את המכסה שעל הסיר הרותח, אם נטפו כמה טיפות מן האדים הרותחים לתוך הסיר, אין בזה שום חשש איסור, שהרי טיפות אלו כבר מבושלות, ובדרך כלל עדיין הם חמות מאד, ויתכן שטיפות אלו עדיין חמות בחום שהיד סולדת בו. וכמו כן אינו מתכוין לבשל טיפות אלו, וכן אינו צריך להם כלל ועיקר, והרי זה בבחינת מלאכה שאינה צריכה לגופה, ועוד בצירוף דעת הראשונים שאין בישול אחר בישול אפילו בלח, הרי טיפות אלו כבר עברו בישול, ואין להחמיר בזה כלל. והנח להם לישראל.

עבור לתוכן העמוד