מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סיר מרק שהורידו מעל הפלאטה אם מותר להחזירו לפלאטה בשבת

17/01/2017

לח. שאלה: אם הורידו את סיר המרק מעל גבי הפלאטה כדי למזוג ממנו, האם מותר להחזירו בחזרה לפלאטה כשהוא עדיין חם, או שמא הואיל והורידו את המרק מעל הפלאטה, שוב אין להחזירו בשבת?

 

תשובה: אם הורידו את המרק כדי למזוג ממנו בשבת, מותר להחזירו בחזרה לפלאטה, כל זמן שהוא חם עדיין בחום שהיד סולדת בו. ואפילו אם יש ספק אם עדיין הוא חם בחום שהיד סולדת בו או לא, מותר להחזירו בשבת, הואיל ויש בזה ספק ספיקא, ולכן אפילו אם הוא חם רק כארבעים או ארבעים וחמש מעלות חום יש להקל להחזירו, הואיל ויש אומרים שכבר בדרגת חום כזו הרי זה נחשב יד סולדת בו. ואפילו אם לא היה בדעתו להחזירו לפלאטה בשעה שהורידו אותו מעל גבי הפלאטה, מותר להחזירו כל זמן שהיד סולדת בו.

 

ואחינו האשכנזים מקלים להחזיר את המרק כל עוד שהוא חם אפילו קצת מאוד, אולם הם מחמירים בדבר אחר, והוא, שבזמן שמורידים את המרק מעל גבי הפלאטה, לשיטתם צריך שיהיה בדעתו לחזור ולהניחו על גבי הפלאטה. ומעיקר ההלכה, בארץ ישראל אפשר להקל בזה גם לאחינו האשכנזים להחזיר את סיר המרק החם על גבי פלאטה, גם אם לא הייתה דעתו לכך בהתחלה.

 

וגם הספרדים המקילים להחזיר את המרק לפלאטה כל זמן שמורגשת בו טיפת חמימות, יש להם על מה לסמוך, כיון שיש ספק ספיקא להקל, ספק שמא כדברי רבינו הרמ"א שמותר להחזיר בטיפת חמימות, וספק שמא הלכה כהרמב"ם והרשב"א והר"ן והריטב"א שאין בישול אחר בישול גם בלח. אלא שנכון להסביר להם בדרכי נועם שלכתחילה יש להחמיר בזה כדעת מרן השולחן ערוך.

עבור לתוכן העמוד