מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

לחמם בשבת דגים עם רוטב או עוף ובשר עם רוטב

מה. שאלה: דגים שיש בהם רוטב, וכן עופות ובשר שיש בהם רוטב, האם מותר בשבת קודש להניחם על גבי הפלאטה כדי שיתחממו, או לא?

 

תשובה: מותר בשבת קודש לחמם דגים שיש בהם רוטב, וכן מותר לחמם בשר ועופות הגם שיש בהם רוטב, והעושה כן מקיים מצות עונג שבת, שנאמר "וקראת לשבת עונג" (ישעיה נח,יג), ובלבד שלא יהיה רוב התבשיל רוטב אלא הרוב יהיה מוצק.

 

ומה שכתב מרן השולחן ערוך שמותר לחמם בשבת דוקא תבשיל יבש, כוונתו שיהיה התבשיל רובו יבש ומוצק, ושלא יהיה רובו של התבשיל רוטב. והואיל ורוב התבשיל מוצק ובפרט כאשר עיקר דעתו של האדם על המוצק, אף על פי שהוא רוצה גם את הרוטב כגון דג עם רוטב וכד', מותר.

עבור לתוכן העמוד