מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

הלכות ט' באב

צום ט' באב

מצוה על הבריאים לצום ביום ט' באב, בגלל חמשה דברים שאירעו ביום זה, והקשה שבהם שנשרף בו בית המקדש. והתענית מתחילה משקיעת החמה של יום ח' באב עד צאת הכוכבים ביום ט' באב, והצום מסתיים אי"ה מוצאי תשעה באב בשעה 8:10 . ומיד בסיום הצום, יברכו ויאכלו וישתו, ולא צריכים להוסיף על הצום עוד דקות נוספות, כי אין בזה שום תוספת על הקודש. וכמה מעורכי ה"לוחות שנה" החמירו על הציבור הקדוש בחינם, והוסיפו עוד כמה דקות, כל אחד כפי השגתו.

לראש העמוד לראש העמוד

מעוברות בצום תשעה באב

נשים שחנן אותם ה' יתברך בהריון, בזמן הזה פטורות מצום תשעה באב, מכיון שחוסר הנוזלים עלול לסכן חס ושלום את העובר. ואף על פי שמעיקר ההלכה נשים הרות היו צריכות לצום בתשעה באב, כמבואר במשנה ובמרן השולחן ערוך, מכל מקום בזמניהם הצום היה רק צער לאשה, אבל הוא לא היה פוגע בעובר, אולם, כיום שירדה חולשה לעולם, והצום עלול לפגוע בעובר חס ושלום, בעקבות חוסר נוזלים, הסכימו טובי הרופאים המומחים, שאשה הרה צריכה על כל פנים לשתות בתשעה באב, ומצד ההלכה מותר לה כבר גם לאכול, וקווי ה' יחליפו כח.

 

מעוברת שרצתה להחמיר על עצמה ולצום בתשעה באב, נכון להסביר לה בדרכי נועם, שלא נכון לעשות כן, כי חס ושלום עלולה להיגרם סכנה להריון. וגם אם היא צמה בהריונות אחרים ולא היה סיכון, אין מכך שום ראייה להריונות הנוכחיים, ולכן מצוה שלא תצום.

 

מעוברת שמתעקשת בכל זאת לצום בתשעה באב, ילמדו אותה שתשתה הרבה מים בערב הצום, כל חצי שעה או שעה כוס אחת, וביום הצום תשתדל להיות בחדר עם מזגן, וה' יתברך יתן סייעתא דשמיא, ויגן על כל עמו ישראל.

לראש העמוד לראש העמוד

חולה שאין בו סכנה בעניין הצום

חולה פטור מצום תשעה באב, אף על פי שאין בו סכנה, כי אם יש בו סכנה, אפילו בכיפור הוא פטור, אבל זה שהוא חולה ואין בו סכנה, פטור על כל פנים מצום תשעה באב. וכל שכן חולי סוכר, הנקרא "סכרת" פטורים מצום תשעה באב, וכן איש או אשה שסוברים מ"מגרנות" חזקות ביותר בצום, ומרגישים כמו פטישים בראש מני הצום, הרי הם בגדר חולה שאין בו סכנה ופטורים מן הצום.

 

וכל מקום שאדם פטור מצום תשעה באב, יכול לאכול ולשתות כדרכו, והוא לא צריך לאכול ולשתות לפי שיעורים.

זקנים מופלגים שהם בריאים, אך הם חלשים מחמת זקנה, אם זו חולשה גדולה, הרי הם פטורים מהצום כדין חולה שאין בו סכנה.

לראש העמוד לראש העמוד

נוטלי "אנטיביוטיקה" בט' באב

מי שלוקח "אנטיביוטיקה", ויש לו כח לצום תבוא עליו ברכה, ואם מחמת האנטיביוטיקה שהוא לוקח הוא חלש הרבה, מותר לו לאכול ולשתות, כי הוא נחשב חולה שאין בו סכנה.

 

ולוקחי האנטיביוטיקה, לא יפסיקו לקחת את התרופה ביום הצום, כי החשיבות בתרופה זו היא, לשמור על הרצף דבר יום ביומו, ואסור להפסיק את האנטיביוטיקה באמצע הזמן, כי חס ושלום לפעמים עלולה להיות סכנה עתידית בשל כך, ושומר פתאים ה'.

לראש העמוד לראש העמוד
עבור לתוכן העמוד