מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

חודש שבט

יתרו היה כומר לעבודה זרה אחד הגדולים שלהם וכשהוא הבין שהאמת שונה ממה שהוא היה רגיל לחשוב הוא לא פחד לקבל את כל הבזיונות שבעולם למען האמת הוא לא היתיאש מלהתחיל מהתחלה ועל כן הגיע לגדולות.
גדולתו של רב ומנהיג בישראל באה לידי ביטוי בשימת הלב שלו לפרטים הקטנים ולאנשים הקטנים גם בשעות חשובות של הכרעות גדולות.
מלחמת עמלק היא מלחמה שקיימת אצל כל יהודי בכל דור ודור ספיקות באמונה והתקררות בעבודת השם הם המלחמה התמידית של כל יהודי. את השם צריך לעבוד בלב חם ומח ברור וצלול.
כשאדם מוכן להתמסר לתורה, מן השמים ידאגו לו שלא יחסר לו ולבני ביתו כל טוב
צדיק אמיתי ששומר בריתו בתכלית ויש בידו תורה, הטבע בטל אליו והוא יכול לחולל ניסים עצומים
ביכולתם של התפילין של יד להכניע את היצר הרע שבלב ובתפילין של ראש לתת כח למחשבה הטהורה להתגבר.
לכח האדם ששומר את בריתו אין גבול. כל הטבע נהיה כפוף אליו וביכולתו לשנות סדרי בריאה ולהוריד את הכוכבים שיבואו לסייע לו בשעת הצורך
עם ישראל מעל המזל. הקמעות והסגולות הם לא מנת חלקנו. תשובה ומעשים טובים הם התריס בפני הפורענות ובזכותם מגיעות הישועות לעם ישראל בכלל ובפרט.
המצריים גזרו על היהודים שלא למול עצמם כי ידען שבאנשים קדושים אי אפשר לשלוט ועל כן ציוה ה' בטרם יציאתם ממצרים למול את עצמם בכדי לשדד את מערכות הטבע ולהתנתק מן הבהמיות באופן מוחלט.

     
  1. לעמוד הקודם
  2.  

עבור לתוכן העמוד