מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

חודש סיון

שבת היא הכלה של עם ישראל, כמו המנורה שבבית המקדש, היא האור המרכזי שבמנורה וששת הקנים הם ימי החול שמקבלים מן השבת, שלוש לפניה ושלוש אחריה.
אחד מסגולותיה המופלאות של מצות ציצית היא היכולת שלה להציל את האדם מלבוא לידי כעס על ידי זכירה של מצוות השם ותכליתן
לא משנה כמה קשה להגיד את האמת, וכמה סבל וזמן לוקח להגיע ליעד בדרך היושר, אל תוותר, כי אפילו אבק של שקר ורמאות יכולים להוריד את האדם ממעלות עליונות ביותר לשאול תחתיות.
נשיא שבט יהודה הקריב ראשון את קורבנות הנשיאים ודווקא אצלו לא כתוב "נשיא" אך נוסף אצלו האות "ו" במילה "וקורבנו" הרומזת לשש מעלות יתקיימו בו ובזרעו לנצח
שבט לוי הוא המיוחד שבשבטים, בוחר בתורה. כבר משעת נתינת השם היה זה לוי עתיד לגדולה. פרעה לא הצליח לשעבד אותם במצרים עם שאר העם רק בגלל שכל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו את שאר החובות והייסורים וכך גם כל יהודי צריך לדאוג שבניו יהיו בכיוון של שבט לוי, קדושים מבטן ומוסרים נפשם לתורה, שלוחי רחמנא.
הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר של שום בריה, וגם אם כרגע אינך רואה כלום, כל הזכויות שמורות. תמשיך לעשות לשם שמים ואל תצפה לשכר, וזכור שעיקר השכר הוא בעולם הבא וזכויותיך נשמרות גם לדורות הבאים.
ההוראה של "וכבסו שמלותם" מדברת גם לרב וגם לעם. הרב צריך להדריך את העם במילים עדינות ומעודדות באופן שגם הכתמים הכי גדולים אינם אלא בגדר של "צריכים כיבוס", ואילו העם צריך להבין שעבודה של יהודי היא כמו הכנה של "שמלותם", דהיינו כמו בד שצריך לעבור גזירה, תפירה וגיהוץ על מנת שיצא משהו שראוי ומכובד, ולא רואים את גמר העבודה אלא בסוף.
ישנם זמנים מיוחדים בשנה שהיצר הרע מקבל צו הרחקה, כי השם עושה את הכל כדי שעמו יהיה שמח וטוב לב לקבל את כל השפע של החג בלי הפרעות משום צד, וכך גם ביום מתן תורה שיש כזו הארה יפה ,השם דואג ששום יהודי לא יפסיד את המעמד שבו נחקק מעמד הר סיני מחדש בלב כל יהודי.
האמא של המלכות, רות, שממנה יצא דוד המלך שנולד ונפטר ביום מתן תורה, מלמדת אותנו שהדרך להשגת תורה של אמת היא על ידי מעשי חסד. אדם שרגיש לצרכיהם של הזולת ומוכן לתת את כל מה שיש לו כדי לעזור לעוד יהודי ,מכאן מתחיל מעמד הר סיני.

     
  1. לעמוד הקודם
  2.  

עבור לתוכן העמוד