מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

חודש תמוז

המושג תשובה מתחלק להרבה שלבים ומעלות, השאלה היא עד כמה אדם מוכן לתת ולהקדיש למען השם יתברך את כל חייו.
האדמו"ר הריי"ץ עמד בגבורה נוראה מול השלטון הקומוניסטי שרצו לגרום ליהודים להתבולל ואילו הוא נלחם במסירות נפש עבור כל ענייני היהדות עד שגזרו עליו גזר דין מוות ובדרך נס ממש שוחרר חזרה לביתו מידהם של הרשעים בי"ב קיבל את השחרור ובי"ג שוחרר בפועל.
לאדם שיש בושת פנים מן החכמים עליו נאמר "קרנו תרום בכבוד", וצריך להיות תוכו כברו, כי כשאדם הוא אמיתי כל פעולה שלו משמחת את השם, וכולם אוהבים אותו ,ממש כמו תינוק, למה כולם אוהבים אותו? כי אין לו חשבונות יותר מדי, הוא חי בלי הצגות.
בזכות שמירת השבת, השמחה של בשולחן השבת, השירים וחינוך הילדים לאהבת התורה והמצוות, ובזכות נתינה במאור פנים נזכה לגאולה השלימה בקרוב!
הימים שבהם רצה בלעם לקלל ולפגוע בישראל היו עשרת ימי תשובה שבהם אין כעס מלפניו כלל, על כן אמר בלעם "ותרועת מלך בו" כיון שהיה ראש השנה, ומאז בכל שנה ושנה אלו נקראים ימי רחמים.
יכולתם של צדיקי אמת להשפיע שפע של ברכה אין סופית בכל דבר ודבר, ובלבד שהמתברך יהיה ראוי לקבל את הברכה באמונה וביושר.
במבט אחד של הצדיק אליך הוא יכול להבין בדיוק מי אתה ומה אתה צריך. בשני מילים של ברכה הוא יכול לשנות את מזלך מקצה לקצה.
בנושא היסוד אין משחקים, צריך למסור את הנפש בכל שעה ובכל רגע להתרחק מכל וכל מכל הרהור, דיבור או מעשה אסור, ומי שאת בריתו שומר, לעולם יהיה מבורך, ושפע גשמי ורוחני ימלא אותו ואת בני ביתו עד בלי די.
יוסף הצדיק נקרא צדיק בגלל שעברו עליו ניסיונות בשמירת הברית ואת כולם הוא עבר בגבורה שאי אפשר לתאר. מה יצא לו מזה? שבקריעת ים סוף כל עם ישראל עברו את הים ביבשה בזכותו וצדקתו עומדת לעד ולדור דורים, וכך לכל יהודי יש ניצוץ של יוסף הצדיק ואם הוא ידע להישמר מכל פגם זכותו תעמוד לו ולזרעו עד נצח נצחים.

     
  1. לעמוד הקודם
  2.  

עבור לתוכן העמוד