מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

חודש אדר

לעם ישראל יש תרופה אחת לכל הצרות. לקרוא אל השם בכל לב "אנא ה' הושיע נא". וכבר גילו לנו חז''ל שהסימן הסופי לבוא הגאולה הוא החוסר אונים, עד שיזעקו בתחנונים "אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים".

פרשת פרה אדומה באה לתקן את חטא העגל שביסודו היה תאוות הממון והבהלה לזהב. פרשת החודש באה לתקן את עניין המזלות שמובילים לאמונות שקריות וטפלות.
לגרמי השמים יש השפעה על כל העולם, אך ישראל שבשבילם נברא העולם יש יכולת להתעלות מעל המזל ולשנות את כל גרמי השמים בהתאם לקשר שלהם לקדוש ברוך הוא.
במעלותיו הנפלאות של חודש ניסן הבא עלינו לטובה. חודש של ניסים ונפלאות לעם ישראל.
לכל אדם ואדם מצבים והתנהגויות שונים בחיים אבל אסור לשכוח שדרך החיים הישרה צריכה להיות בלי שיבוש וזאת ע"י התקשרות ולקיחת עצה מצדיק אמת.
נתינה שבאה מן הלב מרפאה את הלב. בפורים הלב מתרפא ומתחילים דף חדש.
ביום הפורים הקדוש אין מצוה להסתגר בבית ואפילו בשביל ללמוד, צריך לצאת ולפזר מעות פורים והנתינה של פורים מועילה לכל השנה
המן הרשע, כל מה שהניע אותו לגזור גזרת שמד הייתה גאווה ששכנה בליבו, על כן זכה שכל אשר זמם לעשות למרדכי נעשה לו וכל אשר זמם לעשות לו נעשה למרדכי.
אסתר תקנה לדורות משתה וסעודה ביום הפורים כיוון שידעה שהכל התחיל להסתבך בגלל הפה ולכן הכל יתוקן בגללו.
יש תשובה שבאה מתוך לחץ ופחד.יש בה יכולת לתקן את הזדונות לשגגות אך זוהי לא תשובה שלמה. תשובה שלמה היא תשובה מאהבה ויש בה יכולת להפוך את הזדונות לזכויות זו דרכה של החסידות.
גזל ועריות הם דברים שנפשו של אדם מחמדתן, לכן בכל פעם שיש בפניך ניסיון , תפוס רוורס וברח מיד , שלא תלכד ברשתו של היצר חלילה.
יש בקטורת הסמים שבמקדש אחד עשר סממנים שמתוכם החלבנה היא היחידה שריחה רע, אך בצירוף כל הסממנים היה ריחה משביח, לומר לך שבכל ציבור יש את החלבנה וחייב שיהיה את ה"חלבנה" על מנת שיתבררו גם החלקים הנמוכים שבעם .

  1. לעמוד הבא

עבור לתוכן העמוד