מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

חודש ניסן

מעט דיבורך וימעטו שגיאותיך, ובפרט כשמדובר בכבודם של חכמי ישראל, שאז המחירים כבדים מאוד.
אילולא תלמידו המובהק של האר''י ז''ל לא היה נשאר בידינו אפילו פירור מתורתו האדירה של האר''י. בכדי ללמוד ולהבין אותה צריך למצוא רב תלמיד חכם אמיתי זך וטהור, וצריך אדם לבקש ולהתחנן על כך שהשם ישלח לו רב ראוי שילמד אותו את תורת הנסתר.
יהושוע בן נון, לא זכה להיות ממשיך דרכו של משה רבנו בגלל חכמתו לתפקיד הזה, היה בדור חכמים ממנו, אלא בגלל הביטול המוחלט שהיה לו לרבו, "נער לא ימיש מתוך האוהל".
בכל מה שקשור לרוחניות אל תשים גבולות, תציב לעצמך יעדים עצומים ותשאף תמיד להגיע אליהם, כל פעם קצת, ותלמד את ילדיך על גדולי ישראל שמסרו נפשם בעבודת השם כדי שגם הם להם תהיה דוגמה חיה מול עיניהם למה צריך להגיע וגם הם לא יפסיקו לשאוף.
חכם אמיתי זוכר תמיד שהלא טוב נמצא בכולנו, ויודע איך להפחית את הסבל ממנו ומאחרים.
אסור לשכוח שהעולם הזה הוא זמני, וכך גם כל מה שבו. אין שום סיבה להתלהם ולהיות פזיז, הכל יגיע בסבלנות רבה. וגם אם עוברים עליך משברים, אל תכנס למחלוקות ומריבות, שמור על השקט ותחכה בסבלנות שהניסיון יעבור.
כשמדובר על מנהג שהנהיג אותו הבעל שם טוב בכבודו ובעצמו, לא עושים שום חשבונות של השקפות, מי שלא קיים סעודת משיח בשביעי של פסח, כנראה שלא מספיק מחכה לו.
לעולם צריך אדם לומר בשבילי נברא העולם, כולם נבראו בשבילי כדי שאעבוד את בוראי כראוי, וגם אם יש איזה שהוא קושי, אין פה אנשים שעומדים מאחורי הקושי הזה, אלא הקדוש ברוך הוא.
כשדברים נעשים במסירות נפש, ובמיוחד שמדובר למען טובת הכלל, לפעמים צריך פשוט לזרוק את השכל ולהאמין בתמימות שהקדוש ברוך הוא יעשה את הטוב ביותר גם נגד הטבע.
כשיהודי חס ושלום שונא יהודי אחר בסיבה מסוימת זה ניתן לטיפול שהרי ברגע שתתבטל הסיבה תתבטל גם השנאה אך לשנאת חינם אין תרופה אם לא לימוד החסידות שמכניס באדם אמונה ואהבת ישראל ללא גבולות ולכן עד היום יש הרבה מתנגדים לתורה הזו בעצת הס"מ כי הוא יודע שבה טמון המפתח של הגאולה. בסוף המסר יש פיוט נפלא ומשמח של הרב.
כל השירים קודש ושיר השירים קודש קודשים. זה הספר האחרון שכתב שלמה המלך, החכם שבאדם, בסוף ימיו, כששני ספריו הקודמים, משלי וקהלת הם רק הקדמה לשיר השירים, ועל כן בכה רבי עקיבא אפילו בשבת כשקרא בו, כי הבין עד היכן הדברים מגיעים.
בזכות שני הדמים הללו יצאו ישראל ממצרים, דם המילה שקול כנגד כל מצוות עשה ודם הפסח שקול כנגד כל מצוות לא תעשה, ומעל לכל זכו להיגאל בזכות האמונה בקדוש ברוך הוא ובמשה עבדו

  1. לעמוד הבא

עבור לתוכן העמוד