מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

חודש תמוז

רבים שאלו את האדמו"ר הזקן מדוע לא מיקם את איגרת התשובה בתניא בהתחלה בהתחלה והשיב שבשביל לחזור בתשובה צריך דעת.
יכולתם של צדיקי אמת להשפיע שפע של ברכה אין סופית בכל דבר ודבר, ובלבד שהמתברך יהיה ראוי לקבל את הברכה באמונה וביושר.
כשאדם זוכה לתת צדקה למקום תורה, הצדקה הזו מגינה עליו ועל כל ישראל בכל המקומות שהם נמצאים ומצילה אותו מכל מיני גזירות קשות, אך צריך להזדרז ולתת את הצדקה קודם שנגזר הדין, כיון שלאחר גזר הדין, כבר קשה מאוד לשנות את המציאות.
לרב יש את היכולת לשלוף אותך ברגע אחד מכל הדמיוניות והבלבולים, מכל מה שמטריד אותך, ולהכניס בך רוח חדשה וטובה, מחשבה טהורה וקדושה.
את העולם הבא אדם בונה על פי מעשיו בעולם הזה. צריך לחזור לשמיים בידיים פתוחות. כל מרדפי השקר שאנשים עושים בשביל להשיג עוד ממון, עוד כבוד, מוכנים לרמות את הציבור בשביל עוד כמה עניינים של חומר, בסוף הכל נהפך להם לרועץ לא רק בעולם הזה אלא בעיקר בעולם הבא, אבל אדם שעושה לשם שמים ובאמונה, כל מפעל חייו נשאר לנצח, בעולם הזה ובעולם הבא.
הרבי זכה בכח עמל התורה העצום שלו האור הגנוז שמאיר לו את העולם מסוף העולם ועד סופו ובזכותו הושיע רבים בעצה ותושיה.
עבור לתוכן העמוד