מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

חודש כסלו

יעקב אבינו מסר ליוסף את סוד חנוכה ופורים, ועל כן קינאו בו אחיו. כשנפגשו במצרים לאחר שנים הוא סיפר להם את הסוד
המצוות שהשם נתן לנו בתורתו הקדושה הם דרכים ועצות כיצד להביא את הקדוש ברוך הוא עד אלינו ובפרט בימי החנוכה שאנו מחבקים את המלך ומחובקים ממנו במצוות הנרות המזוזה והציצית.
הכל אפשר לתקן כל עוד הנשמה בקרבך. רק צריך רצון גדול להתקרב ולזכור תמיד להישאר קטן בעיניך.
יוסף הצדיק זכה לכל מה שזכה בזכות שמירת העיניים שלו, כיון שמי שאינו נותן עיניו בשל אחרים ניצל מעין הרע של אחרים ועולה לגדולה.
תורה שלומדים בלי שום שנאה בלב לשום יהודי יכולה לחולל ניסים ונפלאות
יעקב אבינו היה צריך ללמוד 14 שנה בבית מדרשו של שם ועבר רק כדי להכין את עצמו לקראת היציאה לחוץ לארץ כיון שידע שבחו''ל אין באמת ברכה וצריכים להתחכם מאוד על מנת לשרוד.
האדמו''ר הזקן הנחיל לחסידיו שכשאתה מאמין בקדוש ברוך הוא ושהכל מלמעלה, אין מה להתלונן.
בקריאת כמה מילים מן הספר הקדוש שכולו אלוקות יש אפשרות לנצח במלחמות נגד כל הרוע, ובפרט בדור הזה שצריכים הרבה ישועה ורחמים להצלחה בקדושת הילדים, כמה מילים של תניא שנהפכים להיות כלחם ומזון בידי הקורא נותנת קדושה עצומה בלבבות הילדים.
חג שמח לתורת החסידות הלא הוא יום הבהיר ערב חג הגאולה של האדמו"ר הזקן בעל התניא . במעלת היום הקדוש הזה בפרט ובמעלת תורת בחסידות בכלל
העולם שלנו רובו רע, אבל יש מעט טוב, ומי שקשור למעלה באמת יודע להיות זהיר מאוד מהלא טוב. מתרחק מן המחלוקות והשנאה ומרבה בטוב וממילא הרע מסתלק.
ישנם 4 כיתות שאסור להיות ברשימה שלהם. רוב העולם לא משגיחים על מעשיהם ומאבדים את הזכויות העצומות שלהם בעבור תאוות של בצע וחנופה. המזל הגדול הוא שיש אפשרות לתקן
כל מי שמעיז פניו נגד הצדיקים ופוגע בהם התיק שלו לא נסגר אצל השם יתברך ויש לו חשבון ארוך איתו, כי הם בבת עינו של השם, והמצער אותם מצער את השכינה ממש. בספר התניא קיימת הרפואה לאותם המתנגדים, כיון שהיסוד של התניא הוא להוריד את כל גסות הרוח.

  1. לעמוד הבא

עבור לתוכן העמוד