מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
עצות הרב
תרום והיה שותף
הרשם לניוזלטר
ספרי הרב
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

תיקון השכינה

לאוהבי הרב ידוע מה שכתוב בזוהר הקדוש לא איברא ליליא אלא לגירסא, כדכתיב (איכה ב. יט): ''קומי רוני בלילה לראש אשמורות''. ואין לך נחת רוח גדול יותר להקב''ה מזה שבניו קמים באשמורת וכן כתוב בגמרא תנא רבי חייא כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו שנאמר קומי רוני בלילה לראש אשמורות שפכי כמים לבך נכח פני ה'. ובפרט בציון של צדיק ובפרט בציונו של הרה"ג יורם מיכאל אברג'ל זיע"א.
לכן הישיבה הקדושה החליטה להעניק לכם את הזכות והאפשרות שעשרה אברכים ילמדו להצלחתכם ולכל ישועה וימליצו עליכם בציון הקדוש של הרה"ג אברג'ל זיע"א.
זכות שהיא כולה שלכם.
 
 
 
עבור לתוכן העמוד