מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן רמ"ב - עונג שבת - תספורת לכבוד שבת - המשך

שאלה:כשמסתפר במשך השבוע קודם יום שישי. האם יש בזה משום כבוד שבת, או שמא כבוד שבת ניכר בתספורת דוקא כאשר מסתפר ביום שישי?

 

תשובה:גם כאשר מסתפר באחד מימי השבוע קודם יום שישי יש בזה משום כבוד שבת, אם מכוין בדעתו שעושה כן לכבוד שבת קודש. ומכל מקום אם בנקל יוכל להסתפר ביום שישי דוקא, כתבו הפוסקים שבזה ניכר הדבר שעושה כן לכבוד שבת קודש ותבוא עליו ברכה, אולם אם רבו שערות ראשו למעלה ראש, או שחושש שלא יהיה לו פנאי ביום שישי להסתפר, יקדים להסתפר קודם לכן.

עבור לתוכן העמוד