מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן רמ"ב - עונג שבת - היכן להניח ציפורנים שנקצצו

לה.שאלה: אחר שקצץ את הצפרניים, היכן נכון יותר להניחם?

תשובה: אחר שקצץ את הצפרניים, הטוב והנכון ביותר בזמן הזה לשים את הצפרניים באסלה שבבית הכיסא או בתוך הנקב שבכיור. ואסור לזורקם בדרך או ברצפת הבית, ואמרו חז"ל בגמרא הקדושה שהזורק את הצפרניים במקום שנשים מצויות נקרע רשע, לפי שאשה מעוברת שדורכת על צפורן, חס ושלום עלול לגרום הפלה לעובר . ומכל מקום אם נפלה צפורן ולא נודע היכן היא, יטאטא אותו המקום במטאטא וממילא תזוז הצפורן ממקומה, וקיימא לו שרוח רעה שבצפורן יכולה להזיק בעיקר במקום שנפלה, אבל אם זזה ממקומה נתבטל רוב היזקה.
והגם שעיקר הזהירות שלא לזרוק הצפרניים הוא דוקא במקום שנשים מצויות. מכל מקום לכתחילה יש להיזהר בזה בכל מקום, וכן העלה מרן אאמו"ר רבינו יורם מיכאל אברג'ל שליט"א שיש להזהר בזה בכל ענין, ומנהג זה יוסיף טהרה.

 

עבור לתוכן העמוד