מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן שי"ח - דין המבשל בשבת - השלמת אפיה בשבת

שאלה: חלות או בורקסים שנאפו ביום שישי לכבוד שבת קודש, וכשהגישום בסעודת שבת לשולחן, טעמו וראו שאינם אפויים כדי הצורך, וחשבו לחזור ולהניח את הבורקסים או את החלות על הפלאטה החשמלית כדי שבזה תושלם אפייתם, ויהיו ראויים לאכילה, האם מותר לעשות כן בשבת?

 

תשובה: חלות או בורקסים, או עוגות קרואסונים שהתברר בשבת קודש, שאינם ראויים לאכילה כל כך, מחמת שהוציאו אותם מהתנור קודם שנאפו טוב, אסור לתתם בשבת קודש על הפלאטה החשמלית כדי להשלים את אפייתם, כי הואיל והוציאו אותם מהתנור קודם השבת, ובכניסת שבת החלות או הבורקסים ההם לא היו על הפלאטה, נמצא שמניח אותם בשבת כדי להשלים אפייתם ואסור.

 

ומכל מקום אם טעו או עברו, והניחו את החלות או את הבורקסים שאינם אפויים כדי צורכם על גבי הפלאטה החשמלית, אחר כניסת השבת, כדי שתושלם אפייתם, מותר לאכול מהם אפילו בשבת קודש, שהואיל והאיסור ליהנות בשבת מדבר שנעשה בשבת, הוא איסור מדרבנן, וכאן יש ספק אם עשה איסור ממש או לא, כי יש אומרים שמאחר שנאפה שליש אפייה הרי זה נחשב אפוי, אף על פי שלא נפסקה הלכה כך, בכל זאת בדיעבד שעבר והניח את מוצרי המאפה ההם על הפלאטה מותר ליהנות מהם בשבת.

 

אולם, חלות ובורקסים ועוגות שהיו אפויים כל צורכם מיום שישי, והניחום במקרר כדי לשמור עליהם, ורוצים לחזור ולחממם בשבת, הרי זה מותר לכתחילה, ואפילו אם כתוצאה מהחימום על הפלאטה יהיו שרופים מעט, ובכך יהיו משובחים יותר, מותר. ואפילו אם יעשו כמו צנימים מותר, שהואיל וכבר הם אפויים כל צורכם, אין איסור להחזירם. ויש מאחינו האשכנזים שמחמירים שלא להחזירם לפלאטה אם יושבחו כל כך על ידי זה. וכמו כן, יש מאחינו האשכנזים שמחמירים שלא לחמם בשבת שום אוכל שהתקרר לגמרי ואין בו אפילו מעט חום.

 

ומעיקר ההלכה בארץ הקודש שזה מקומו של מרן השולחן ערוך, רשאים כולם לנהוג בזה כדעת השולחן ערוך, ויש להקל בכל זה, ובלבד שהאוכל מבושל כל צורכו קודם שמניח אותו על הפלאטה בשבת, [וכמו כן מדובר באוכל שרובו מוצק, ולא במרק שעיקרו הוא המים, וכמו שיתבאר לקמן בסייעתא דשמיא].

עבור לתוכן העמוד