מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן שי"ח - דין המבשל בשבת - האם מותר להוסיף מים לחמין בשבת

שאלה: קם בשבת קודש בבוקר, ורואה שתיכף נגמרים המים בסיר החמין, ודרכו להחמיר שלא להוסיף מים מהמיחם לתוך סיר החמין, אם בכל זאת הוסיפו מים מהמיחם לתוך החמין, האם מותר לאכול החמין לכתחילה?

 

תשובה: מי שקם בשבת בבוקר וראה שהמים שבסיר החמין נגמרים, או שבליל שבת אחרי סעודה ראשונה הבחין שיש מעט מים בחמין, והוא יודע שכמות מים זו לא תספיק עד שבת בבוקר, נחלקו הפוסקים אם מותר לו להוסיף מים חמים מן המיחם לתוך סיר החמין או לא, ומכל מקום המיקלים בזה יש להם על מה שיסמוכו, והנמנעים מזה ממידת חסידות תבוא עליהם ברכה.

 

ועל כל פנים אם עברו והוסיפו מים רותחים לתוך סיר החמין בשבת, מותר לכתחילה לאכול מהחמין, וגם המחמירים שלא להוסיף מים רותחים לתוך החמין בשבת, זה רק לכתחילה, אך בדיעבד שכבר הוסיפו מים רותחים לתוכו, אין להחמיר בזה ומותר לאכול מהחמין. ואין לעורר מחלוקת בעבור זה חס ושלום.

 

והטעם, שהואיל והאיסור ליהנות ממעשה שבת הוא מדרבנן, כל מקום שנחלקו הפוסקים בהלכות שבת אם הדבר מותר או אסור, גם אם נפסקה ההלכה כדעת האוסרים, מכל מקום אחר שהמעשה כבר נעשה מותר ליהנות ממנו, שספק דרבנן הוא. אלא שכאמור לכתחילה טוב לחוש ולצאת ידי כל השיטות.

עבור לתוכן העמוד