מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן שי"ח - דין המבשל בשבת - בישול אחר בישול בבשר מהמקרר

שאלה: מי שנזכר בשבת קודש שיש לו חתיכת בשר קר בתוך המקרר, שכבר התבשל כל צורכו, האם מותר בשבת לתנו לתוך סיר החמין, כדי שיאכלו אותו עם החמין או שמא יש לאסור, שהרי כבר הסיח דעתו לגמרי מלחמם בשר זה לצורך שבת?

 

תשובה: אפילו חתיכת בשר שמונחת בתוך המקרר, אם כבר התבשלה כל צורכה, מותר לחזור ולהניחה בשבת קודש בתוך סיר החמין. ומה שהסיח את דעתו מלאכול בשר זה בשבת אין בכך כלום לעניין חימום המאכל, שהרי הוא כבר מבושל כל צורכו. ואף על פי שהבשר נימוח יותר על ידי הימצאותו בתוך סיר החמין, וכמו כן טעמו נהיה שונה ממה שהיה, אין איסור בדבר. וכמו כן, גם בזה אין לחוש בזה משום "שנראה כמבשל", כי הרי זה על פלאטה חשמלית, או על פלאטה על הגאז, ואין דרך רוב העולם לבשל על פלאטה, ולכן אין בזה משום מיחזי כמבשל.

עבור לתוכן העמוד