מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן שי"ח - דין המבשל בשבת - בישול אחר בישול להכניס לוף לחמין

שאלה: בשר הנמכר בתוך קופסאות שימורים, שהוא מבושל כל צורכו, [כמו זה המחולק במנות קרב בצבא, ומכנים אותו בשם "לוף"]. האם מותר לתת את קופסת השימורים של הבשר לתוך סיר החמין, כדי שתתחמם, או שמא יש לחוש בזה לאיסור בישול או הטמנה?

 

תשובה: מותר לתת בשבת את קופסת השימורים של הבשר לתוך סיר החמין, כדי שתתחמם, שהואיל והבשר כבר מבושל כל צורכו קודם השבת, אין בישול. והגם שיש בתוכו קצת רוטב, מכל מקום הואיל ועיקרו יבש, אין איסור בדבר. וכמו כן אין בזה איסור משום "הטמנה" הואיל ואין הטמנה באוכלין. וכמו שהעלה מרן הקדוש רבינו עובדיה יוסף שליט"א, וכן הרצתי הדברים בפני מרן אאמו"ר רבינו יורם מיכאל אברג'ל שליט"א, שכך העלה מרן רבינו עובדיה יוסף שליט"א, וקליסיה.

עבור לתוכן העמוד