מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן שי"ח - דין המבשל בשבת - לצקת מרק על שקדי מרק או איטריות

שאלה: האם מותר לצקת בשבת מרק רותח לתוך צלחת שיש בה שקדי מרק או אטריות מטוגנות והם קרות, או שמא יש לחוש הואיל והמרק הרותח גורם לשקדי מרק או לאטריות להתרכך, יש להחמיר?

 

תשובה: מותר לתת בשבת מרק רותח אפילו ישירות מכלי ראשון, לתוך צלחת שיש בה שקדי מרק או אטריות מטוגנות, או שיש בצלחת חתיכות לחם, ואין שום איסור בדבר, שכשם שאין בישול אחר בישול, כך אין בישול אחר אפייה ולא אחר טיגון. ויש מאחינו האשכנזים שמחמירים לתת את השקדי מרק או את חתיכות הלחם רק לתוך מרק שהתקרר מעט, וכבר אין היד סולדת בו, אולם להלכה מותר לתת את הלחם או את שקדי המרק או האיטריות המטוגנות המוכנות ישירות לתוך מרק רותח מאוד.

 

ומעיקר ההלכה מותר לתנם אפילו לתוך כלי ראשון אחר שהעבירוהו מעל גבי האש, שהרי אין בישול אחר אפייה, וכל שכן שמותר לערות מים רותחים מכלי ראשון לתוך הצלחת ששם נמצא הלחם או שקדי המרק, וכל שכן שמותר, להניח שקדי מרק או לחם בתוך צלחת שיש בה מרק רותח שהצלחת היא כבר כלי שני. ויש מאחינו האשכנזים שמחמירים בכל זה, עד שהמרק יתקרר מעט מחום שהיד סולדת בו, אולם להלכה הדבר מותר וכמבואר בסייעתא דשמיא.

עבור לתוכן העמוד