מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן שי"ח - דין המבשל בשבת - הכנת קפה בשבת

שאלה: האם מותר להכין קפה בשבת על ידי שישים אבקה כתושה של קפה בתוך הכוס, ויצוק עליו מים רותחים ישירות המיחם שהוא כלי ראשון, או שמא צריך להכין קפה דוקא ממים חמים שבכלי שני?

 

תשובה: מותר להכין קפה על ידי שייצוק מים רותחים ישירות המיחם לתוך הכוס שאבקת הקפה בתוכה, ואין חשש בזה משום מבשל, שהרי הקפה כבר קלוי קודם השבת, שכך דרך ייצרני הקפה, שתחילה קולין את פולי הקפה אחר שהתייבשו, ורק לאחר מכן טוחנים אותם, והואיל ואין בישול אחר בישול, מותר לצקת על גבי הקפה מים רותחים אפילו ישירות מכלי ראשון, דהיינו ישירות מהמיחם.

 

ויש מחמירים שלא לצקת מים רותחים ישירות מהמיחם לתוך הקפה, ולשיטתם צריך להכין קפה בכלי שני, דהיינו למזוג מים רותחים לתוך כוס ריקה, או לתוך קומקום, ואת המים הרותחים שמזגו לתוך הכוס או לתוך הקומקום ימזגו לתוך כוס שיש בתוכה אבקה של קפה, והטעם שהם סוברים שאמנם אין בישול אחר בישול אך יש בישול אחר קלייה, והואיל והקפה היה רק קלוי ולא היה מבושל, הרי יש איסור לערות עליו מים רותחים מכלי ראשון. והמחמיר בזה ממידת חסידות יש לו על מה לסמוך ותבוא עליו ברכה, אך מצד ההלכה כאמור מותר לערות מים רותחים ישירות מהמיחם על הקפה, שקיבלנו עלינו הוראות מרן השולחן ערוך שפסק שכשם שאין בישול אחר בישול כך אין בישול אחר קלייה ולא אחר צלייה ולא אחר אפייה. וכן רווח המנהג להכין קפה רותח בשבת על ידי שמוזגים מים רותחים ישירות על גבי הקפה.

 

וכמו כן, מותר לחמם תחילה את הכוס הריקה על ידי שנותנים לתוכה מים רותחים מהמיחם, והמים שוהים שם כמה רגעים, ואחר כך שופכים אותם לתוך הכיור, ומכינים קפה בכוס הלזו, הואיל והחימום לא הפך את הכלי לדבר חדש, ומותר.

עבור לתוכן העמוד