מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

להניח בשבת "זכוכית מגדלת" מכוונת למים או למאכל כדי שיתבשל מחום השמש

8/09/2016

לב. שאלה: האם מותר בשבת קודש להניח "זכוכית מגדלת" כנגד השמש, ובכך לרכז את קרני השמש על קדירה שיש בתוכה מים, וכדומה, אף על פי שהמים יתחממו כל כך ויגיעו על ידי כך אפילו לחום שהיד סולדת בו, או אסור?

 

תשובה: מותר בשבת קודש להניח זכוכית מגדלת [או פריזמה] כנגד קרני השמש, ולרכז את קרני השמש לעבר קדירה שיש בתוכה מים או מאכל מסויים, אף על פי שבכך המים מתחממים מאוד, ואפילו יכולים להגיע לדרגת חום שהיד סולדת בו, אין איסור בדבר. משום שמותר בשבת קודש לבשל בחמה עצמה, ולא אסרו חכמים לבשל בשבת אלא דוקא "בתולדות חמה", כגון סיר ריק שהיה מונח בשמש עד שנעשה רותח מאוד, שלא לשים בו מים אם יכולים להגיע בכך לדרגת חום שהיד סולדת בו, וכן שלא לשבור ביצה על כביש או על מכסה מנוע רותח של מכונית, שהם בלאו הכי כבר חמים מאוד מכח השמש, ואזי אם נותן עליהם דבר מה שמתבשל שם, הרי זה מבשל בתולדות חמה. אך מותר להניח כלי עם מים קרים בשמש, ועל ידי כך השמש תחמם את המים, אף על פי שגם הסיר יתחמם תוך כדי כך, ובלבד שלא יתן מראש מים קרים לתוך סיר רותח.

 

ולכן, הגם ש"הזכוכית מגדלת" מרכזת את קרני השמש למקום אחד, אין שום חשש בדבר, שסוף סוף הבישול נעשה בשמש עצמה. ואולם הדבר פשוט וברור שאסור בשבת להדליק אש באמצעות זכוכית מגדלת, ולרוב הפוסקים זה איסור תורה.

עבור לתוכן העמוד