מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

אם מותר לשפוך קצת מים קרים מהברז לתוך סיר בישול רותח אחר שהורד מעל הפלאטה

1/06/2017

מח. שאלה: סיר בישול רותח שהורד בשבת מעל גבי הפלאטה, האם מותר לשפוך בתוכו מעט מים קרים כדי שהאוכל לא ישרף וכד'?

 

תשובה: אסור לשפוך מים קרים לתוך סיר אוכל רותח, אפילו אחר שהורד מעל הפלאטה, שהואיל והוא עצמו היה מונח על גבי הפלאטה, והוא חם מאד, הרי הוא מבשל את המים שיתנו בתוכו, אפילו אחר שהורידו אותו מעל גבי הפלאטה, וכמו שמבואר במרן השולחן ערוך ש"כלי ראשון" מבשל אפילו אחר שהורידוהו מעל גבי האש.

 

ומכאן אנחנו למדים שהמחמירים שלא לשפוך מים רותחים לתוך החמין שעל גבי הפלאטה, מחמירים בזה אפילו אחר שהורידו את הסיר מעל הפלאטה, שלא לתת אפילו מים רותחים לתוך הסיר של החמין בעודו חם כל כך בחום שהיד סולדת בו. והגם שהתבאר בתשובה הקודמת שמצד ההלכה זה מותר, המחמיר על עצמו ממידת חסידות תבא עליו ברכה.

 

ואולם, אם העבירו את האוכל הרותח לתוך סיר אחר, או לתוך מגש או חמגשית וכד', מותר לשפוך לתוכו מים קרים אפילו ישירות מהברז, ואף על פי שהמים ההם יתחממו מאד, אין בכך כלום, משום שכלל גדול בידינו, כלי שני אינו מבשל. ולהלכה, אין לחלק בין דבר שהוא גוש לדבר שהוא נוזלי, בכל אופן כלי שני אינו מבשל.

עבור לתוכן העמוד