מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

חודש אלול

אם ראית דבר לא נכון בחברך יש מצווה להראות לו את הדרך הנכונה אבל צריך לעשות זאת בזהירות רבה ולבדוק היטב שאין לך שום נגיעות בדרך הזו, שהציפורניים הדוקרניים הוסרו דהיינו לא להוכיח בדרך של עקיצה או דקירה אלא בנועם הליכות , ושהוא מוכן לקבל זאת בשמחה כי תוכחה שלא באה במקום נכון יכולה לגרום לנזקים חמורים יותר ומסוכנת.
סיפור מדהים על שערי ניקנור שנעשו בהם נס בזכות מסירות נפש.
כשאדם בוחר ללכת בקו היושר ולא משנה דבר מן האמת, גם אם בהתחלה הוא נראה כמפסיד הברכה וההצלחה לעולם ירדפו אחריו
אבא טוב לא מוותר על לימוד יומי עם הילדים ולא סומך רק על מה שהילדים למדו מהמורה, כיוון שמה שמקבלים מאבא אוהב נשאר חקוק בזיכרון תמיד.
הבעל שם טוב קיבל את התורה של החסידות מפי אחיה השילוני וזהו החלק הגבוה והנסתר ביותר של התורה שנקראת רזין דרזין, ובעל התניא קיבל את המפתחות החיצוניים של הגאולה הלא הוא ספר התניא שבו כתובה תורה שהמשיח בעצמו ילמד ושני המאורות הגדולים הללו נולדו באותו התאריך שנראה ח"י אלול ועיקר החיות של חודש אלול נמצאת ביום הקדוש הזה שבו יש עת רצון ואפשר לזכות לבנים קדושים שומרי ברית קודש.
כשיהודי עושה טובה ליהודי אחר הרי הוא מטיב אף אם כל חלקי ושורשי הנשמה שלו עד סוף כל הדורות וכן להיפך חס ושלום, לכן חלק חשוב ובלתי נפרד מהתשובה היא לבקש סליחה מכל אלו שנפגעו ממך בין במזיד ובין בשוגג כי יום הכיפורים אינו מכפר על עבירות שבין אדם לחבירו.
ביום זה הוקמה ישיבת התמימים הראשונה והוכרז ליום שבו צריך להכין "צידה" של תורת הנגלה שתהיה בסיס וכלי לתורת הפנימיות של יום ח"י באלול שבהן נולדו שני המאורות הגדולים הבעל שם טוב ובעל התניא, כי בלי שולחן איך אפשר להתענג על מעדני עולם הבא?
תקציר מההילולה של הבן איש חי שנערכה באחוזת דניאל בי"ג אלול תשע"ו
במעלותיו של הבן איש חי והקשר הנצחי שבינו לבין מוסדות הרב זיע"א
כשאדם הולך לרב לשמוע שיעור או לקבל עצה הוא צריך להיות מוכן לשמוע את האמת בפנים גם אם היא כואבת, ורב אמיתי וטוב צריך לדעת לאבחן את המצב ולדעת איך לטפל בבעיות הרוחניות ובשיעור אחד או שניים לרפא את נפשך ולשנותה מן הקצה אל הקצה
מי שנהיה חסיד של האדמו"ר הזקן שם את מצוות הצדקה בראש ומוכן לוותר על כל ההנאות של העולם הזה בכדי לזכות לאור באור החיים.
בתי המשפט במדינה אינם הולכים לפי כללי ההלכה וכל התובע את חבירו במקום כזה אינו הולך בדרך השם ומתרחק מדרך התורה גם אם הוא צודק בטענתו.

  1. לעמוד הבא

עבור לתוכן העמוד