מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

חודש אב

מי שחי בשלווה בעולם הזה סימן שאת עולמו הבא הוא "אוכל" כבר בחיים האלו ומי שנרדף מצרה לצרה סימן טוב הוא לו רק צריך לקבל זאת בשמחה ולדעת שפה זה זמן של עבודה.
כשהמצב דחוק ויש קצת משבר צריך לדעת על מה לוותר
מסר יומי קצר לעם ישראל מפי הרב הגאון רבי יורם אברג'ל זיע"א
המסר היום עוסק בנושא:"כוונות הצדקה"
כשאדם עושה את מלאכתו לשם שמיים ומשתמש בכישוריו שהוא קיבל במתת אלוקים ללא שום גאווה הוא מקבל סיעתא דשמיא עצומה להצליח ולהיות אומן במלאכתו.
קבל פניו של כל יהודי בשמחה ובזה אתה מובטח שלא תסור ממך השגחתו ואהבתו השם יתברך לעולם
כל פגיעה בממונו בגופו או בכבודו של הזולת מעוררת את מידת הדין ח''ו על האדם. צריך להיכנס לחודש אלול לאחר חשבון נפש ובתחילה לסדר את כל העניינים שבין אדם לחבירו כדי שהתשובה של אלול תתקבל.
לקראת חודש אלול המתקרב שיעור מיוחד מחזק ומעורר
מסר יומי קצר לעם ישראל מפי הרב הגאון רבי יורם אברג'ל זיע"א
המסר היום עוסק בנושא:"שלב אחרי שלב"
תמיד תדאג להיות מחובר לתלמיד חכם שידריך אותך והזהר תמיד להיות אהוב בקרב בני ביתך כדי שלעולם יהיו איתך במסילה העולה בית -אל.
יש שני סוגי בני אדם האחד פרא אדם והשני הוא אדם בדמות דיוקנו של האדם החקוק במרכבת השם ולכל אדם יש בחירה על ידי מעשיו אם להדמות לזה או לזה
אל תדון שום אדם עד שתגיע למקומו כי בדרך כלל דווקא אותם שתמהר לדון לכף חובה ולא תעריך אותם כמו שצריך הם אלו שדרכם תדע שבאמת אינך יותר טוב מהם והלוואי והיית מגיע למקומם
פנימיות התורה היא כמו אש ,מבעירה את הנשמה ומכלה את כל הלא טוב.

  1. לעמוד הבא

עבור לתוכן העמוד