מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

חודש שבט

הסיסמא להתחבר לחודש אדר היא "איש לרעהו ומתנות לאביונים" אהבת ישראל על ידי חיפוש נקודות טובות פיזור צדקות בלב חם ונתינה ללא גבולות.
הסגולה שבדור הזה להאריך ימים היא לכבד את הצדיקים ולהיזהר אפילו משניה אחת של הרהור על הצדיק כי את התוצאות רואים ח''ו אחר כך אצל הילדים.
פה בעולם הזה יש לך מה לתקן - והדרך הטובה ביותר לתיקון היא לקיים את המצוות שמאירים לך את הדרך כדי שלא תחזור לעולם הזה בתור פרה או אבן ולעבור בזיונות ויסורים קשים.
הזריזות והשמחה בעבודת השם הם אלו שמוציאים את האדם מין הרע שביסוד העפר וכן מעשה הקרבנות בבית המקדש, כיון שהמזבח הוא המקום שממנו הוא נברא מן העפר.
כל יסוד בבריאה ניתן לתקנו ולהחזירו למצב של קודם החטא על ידי מעשי המצוות. את המים המתקנים על ידי המלח שבשולחן
אין אתה יודע עד היכן מגיעים הדברים ולא תוכל להבין שום דבר ממה שעובר עליך לאשורו עד שלא תגיע לסוף התיקון שלך. מה שעליך לעשות זה להאמין שהכל מהקדוש ברוך הוא, והוא ודאי יודע מה הוא עושה ושזה ודאי לטובתך, "ותשחק ליום אחרון".
לב של יהודי לעולם לא משתנה אפילו אם יש לו כרגע כמה מחסומים על ידי כיוון נכון מיד פורצים ממנו האהבה והרחמים.
יהודי באשר הוא שם קשור בחבלי עבותות אל השכינה וכסא הכבוד, ובכל חטא ניתק מן החבל מעט מעט. על כן צריך אדם להיות מחושב במעשיו שלא יתנתק ממקור חוצבתו עד סוף ימיו.
לכבוד יום הילולת הצדיק מיבניאל שהיה אתמול, שיחה מדהימה של מורנו הרב אודות הצדיק עם קטע נדיר במפגש בין שני הצדיקים ביבניאל בכנס מיוחד במינו. זיע''א.
יש כאלה שרואים יהודי במצב לא טוב ומחפשים להזיק לו יותר. וראוי להצטער על כך, שעם החבל שניתן להם להצלה הם רוצים לחנוק.
רבי עקיבא מלמד אותנו שאין תירוצים:" עני, עשיר , יודע הרבה או לא יודע כלום, צריך ללמוד תורה, ולא רק עשר דקות על הספה בערב עד שאתה נרדם!
כל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר, כיון שהתורה מעמידה את האדם בקרן אורה ומאפשרת לו את כל התנאים שבעולם לעסוק בה כשהיא רואה לפניה אדם רציני

  1. לעמוד הבא

עבור לתוכן העמוד