מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

חודש אדר א'

כל התורה שעם ישראל למדו מימי משה רבינו ועד היום. מדרשים, משניות ,גמרות, פוסקים ,קבלה, זה כמו דלי מן הים לעומת התורה שתתגלה בימות המשיח, והכל תלוי בכלים שהאדם מכין כבר עכשיו
החטא הנורא של העגל במדבר הוא השורש לכל הקשיים והבעיות של עם ישראל לאורך כל הדורות ולכל התאוות ובמיוחד לתאוות הממון. הפרה האדומה שיגלה המשיח היא התיקון הסופי לחטא העגל ולכל העיוות של הדמיון המתעתע.
מה שנאמר שאדם לא יתן צדקה יותר מחומש זה דווקא בצדיק שלא חטא מעולם אך בן אדם שיודע שעברו עליו כמה עידנים - "עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו"
כולם אוהבים אנשים רוחניים אפילו אנשים כאלה ששייכים למעלי גרה ומפריסי פרסה כשהם מגיעים לצדיק ליבם נמס בקרבם ורצונם להיתקרב כמה שיותר אל הקודש.
תזהר שלא לצער שום יהודי, אפילו לא על ידי גורם אחר, כי צער של יהודי מצער את הקדוש ברוך הוא וכן להיפך.
יש כאלו שמרוב תאוות הממון שלהם חושבים שאם הם יסטו מן האמת הם ירוויחו יותר אבל החופר בור לחבירו בסוף הוא יפול בו.
אל תחפש קיצורי דרך בתפילה, על ידי אמירת הקטורת בכוונת הלב נעשית שמירה והגנה על האדם והצלה מכל מיני חוליים בר מינן.
האפוד של הכהן הגדול הוא כנגד המוסר הנכון, המילה הטובה שמיישרת את האדם, המצפון היהודי שרחמן מצד אחר ולא מוותר מצד שני.
כשיש לאדם לב טוב לחפש בטובתם של אחרים ולא אחרת חלילה, אין שום אדם שיוכל לפגוע בו, ואפילו אם יש מי שמנסה, תשאיר את הקוץ הזה לטיפולו של הקדוש ברוך הוא.
ליצר הרע יש אין סוף תחבולות להפיל את האדם במחשבות לא טובות העצה היא לא להתייחס כשאדם שקוע במחשבות של חכמת התורה אין מקום לתפוס שום צד של הרהור כי האדם הוא בעל הבית על המחשבות וביכולתו להחליט איזו מחשבה לקרב ואיזו לרחק.
אל תשכח את הנשמה שנמצאת בקרבך , שומרת עליך ומאירה את חייך. שמור עליה עליה גם אתה שלא תברח כי כל כעס , מידה רעה או עבירה מרחיק אותה והדם נשאר בהמי וגס.
עבור לתוכן העמוד