מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

חודש אדר ב'

הנקודה של מגילת פורים היא להנחיל לנו לדורות שיהודי אף פעם לא בודד הקדוש ברוך הוא לעולם לא ישן לא עוזב ולא יעזוב את השגחתו מישראל וכל הקמים עלינו לכלותנו נופלים ואין להם תקומה.
לאורך כל הדורות אתה רואה שמי שהלך בעצת החכמים ניצל וזכה לישועות גדולות ומי שזלזל בהם סופו היה רע ומר
לשמחה יש ערך עליון אצל כל יהודי ובפרט בעבודת הצדיקים שתמיד מחוברים לשכינה.
כשמשה רבינו רצה להבין מהו המטבע של מחצית השקל הראה לו הקב''ה מטבע של אש דווקא, כדי ללמד אותו לדורות שצדקה נותנים בלב חם.
אותו מטבע של אש שאפילו משה רבנו לא הצליח להבין את משמעותו עד שהקב"ה הראה לו, סודו רם ונישא, ועד היום מי שזוכה לתת מחצית השקל בלב חם ושמח למוסדות של תורה אמיתיים זוכה לבטל את כל הדינים מעל הבית שלו.
עבור לתוכן העמוד