מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

חודש חשון

הרב יורם אברג'ל זיע"א במסר מדהים על ברכת התניא השנתית הנהוגה בישיבה הקדושה "קול רינה"הזדרזו והבטיחו את מקומכם! פרטים בטלפון 08-6381000
את הברכות שבהם יתברך יעקב אבינו אנו אומרים כל מוצאי שבת איש איש בביתו וזו סגולה להרחיק את כל המזיקים מן הבית ולהפוך את הקללה לברכה
על החיבור הנצחי בין רבי לאנטונינוס שממנו נבעה כל ההוצאה של התורה שבעל פה ידעה רבקה אימנו ברוח הקודש של שם ועבר. שם כבר נאמר לה ש"רב יעבוד צעיר".
יש כאלה שתמיד מחפשים את המקומות הלא מובנים, עוזבים את הבריא והולכים אל החולה, עוזבים את הטוב והולכים אל הלא נודע, ואין שמחה גדולה כהסרת הספקות.
אצל צדיק אמת מיד כשנכנסים לארבע אמותיו אפשר להרגיש.
אם היית עצוב פתאום תתחיל לשמוח, אם היית מבולבל פתאום הכל מתבהר.
מפורסמי השקר הם כאלו שנראים כתלמידי חכמים אבל אינם יודעים ללמוד. כל מה שמעניין אותם זה להגדיל את כבודם וממונם והנחש מדבר מגרונם.
אחת הייתה שרה אמנו, הכשרה בנשים. אף על פי שהלכה והזדקנה לא השתנה דבר ביראת השמים שלה ובצניעות שעולה על כל דמיון
אחד מתלמידי הגר''א חלה במחלה סופנית, אולם ברגעיו האחרונים הובא לידו ספר התניא הקדוש, ובקריאה של כמה מילים אחדות כבר יכול היה לעמוד על רגליו, כיצד? כיוון שהאדמו''ר הזקן בעל התניא מסר נפשו על הספר הזה 20 שנה, וכל כולו אלוקות.
הצדיק כל ימיו ושנותיו מוקדשים לעבודת השם מוחלטת, אין לו תאוות ואינטרסים משלו, הוא בטל בתכלית לרצון השם וכל כולו חפץ לשמח את השכינה. על כן הוא נעשה כסא לשכינה, ויכול באוזן הקדושה שלו לשמוע את השכינה ובעין הטובה שלו לרפא כל מכאוב.
אדם צריך תמיד לדאוג שהפה שלו יהיה פה של שכינה. שום מילה מיותרת, רק דברי חכמה וחסד, תורה ואהבת ישראל, וגם כשצריך להוכיח יזהר לעשות זאת בעדינות ובכובד ראש, מתוך אהבת השם אמיתית ללא שום אינטרסים ושנאה.
בכוחו של צדיק להפוך עולמות ולשנות דברים מן הקצה אל הקצה ואין מי שימחה בידו.
כל מה שסובלים מעזה במלחמה, קורה בגלל ששאול המלך ריחם על אגג מלך עמלק והשאיר אותו חי, כי אסור לרחם על אכזרים, אסור לוותר להם

  1. לעמוד הבא

עבור לתוכן העמוד