מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

חודש שבט

יהודי צריך לדעת שיש שמחה ויש ליצנות וההבדל ביניהם הוא עצום וכשאין בך שום גאווה והתנשאות, השמחה היא אמיתית ופורצת גבולות ולעומת זאת הליצנות מראה על חולשה ודכדוך הנפש.
תלמידי חכמים שקולים כהר סיני. מצד אחד הם ענווים מאוד ומצד שני כל מי שינסה להרוס אל ההר לא יצליח.
נשמתו של אדם חייבת להגיע ליעד שאליו היא נשלחה. כשיהודי הולך בדרך התורה הוא מתקדם אל עבר המטרה ומשלים את כל נשמתו וכך נמנע ממנו לחזור בגלגולים אחרים.
אדם שצריך לתקן את יסוד העפר שלו נמשך תמיד לעצלות וכבדות. הטוב שביסוד העפר הוא הענווה הטבעית שמפארת את האנשים שבאים מהיסוד הזה.
בזמן שהיה בית המקדש קיים, הייתה בהבאת הקרבן תיקון לאדם בכל היסודות: עפר, רוח, מים ואש. כנגד המים היו מביאים עם הקרבן מלח שמגיע מיסוד המים ושואב מן הקרבן את הבהמיות. היום שהשולחן הוא במקום המזבח חשוב להעלות מלח על השולחן.
לכל אדם יש נטיה ליסוד מסוים מארבעת היסודות, בין לתכונות הטובות של היסוד ובין להיפך. וצריך לקחת את הטוב ועל הלא טוב להתגבר, ואז אדם נהיה מדור לשכינה.
אין בעולם דבר שיכול להביא את האדם לגן עדן כמו לימוד זכות והכרת הטוב. ואין לך הכרת הטוב יותר מכיבוד אב ואם,לכן גם אם קיבלת הדרכה מעוותת לנתק קשר מההורים מכל סיבה שהיא אין לשמוע לעצה זו!
הלב של הצדיק מכיל את כל ישראל וברגע שיהודי מספר את צרתו לצדיק מיד ליבו מתמלא רחמים כאב על בנו ובתפילתו הוא נושע.
לכל מעשה קטן יכול להיות השלכות גדולות מאוד, לכן חובה להתרחק מכל קצה של חטא ככל שניתן. ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם שכרך.
אשה טובה דואגת תמיד לקום מוקדם, להעיר את הילדים בזמן, כל האוכל כבר ארוז מוכן. הילדים נקיים ומסודרים. נראים למופת. כשהאשה בבית יודעת את תפקידה ההצלחה של הילדים כבר סלולה.
עמלק רצה לקרר את ישראל מן התורה ולהכניס בעם ספקות וקושיות על ה' ועל הצדיקים. וכך בכל דור המלחמה על עמלי התורה מתמשכת וצריכים להישמר מהם ודעותיהם.
הסוד להצלחה בחיים הוא להתמיד בתורה ולא להרפות. ללכת בקו ישר בלי חשש ולבטוח בה'.

  1. לעמוד הבא

עבור לתוכן העמוד